BA88 WEBBDESIGN
MODERN WEBBDESIGN INTEGRERAD MED FENG SHUI
 

 

 

 

 

Holistic Feng Shui Sweden
Feng shui var historiskt använt för att orientera byggnader, särskild de av stor betydelse. Placering av byggnader i förhållande till solen orsakar att byggnaden blir varmare eller svalare, beroende på behov. Det finns många praktiska skäl som talar för feng shui, trots sitt rykte som en vidskeplig metod.
Feng shuis filosofi är baserad på att allt är en energiform. ALLT - verkligen allt är en energiform. Detta är genomgående konsekvens vilken ligger som grund för alla feng shuis principer. I samband med mycket "sund förnuft" skapar feng shui mycket konsekventa och väl fungerande regler. Feng shui "lagar" är objektiva men deras tolkning kan bli subjektiv. Detta orsakar att många människor tror att det är en modefluga.
Feng shui för företag
Allt fler företag använder feng shui som framgångsrikmodell idag. Feng shui är numera en accepterad del av västerländsk affärsstrategi. Den kan tillämpas på vilken verksamhet som helst och kan användas av alla, från småföretagare som arbetar hemifrån till stora multinationella bolag.
Genom enkla åtgärder medarbetare trivs bättre på arbetsplatsen, blir mer motiverade, sjukfrånvaro minskar och lönsamheten ökar. Det är en mycket känt faktor att genom "feng shui inredning" reducerar man stress, möten blir effektivare och affärerna blir mer framgångsrika.
Feng shui skapar förutsättningar att man börjar tänka i andra banor och det ger nytt perspektiv att tänka på förtagande. Nya tider kräver nytt sätt att tänka…
Vad praktiseras feng shui idag?
Länder som använder feng shui är: Kina, Filippinerna, Japan, Korea, Thailand, Vietnam och USA. Där feng shui kunskaper togs in båda i privat sektor och näringslivet. Många kända personer som Bill Clinton, Oprah Winfrey, Madonna, med flera, använder också feng shui i privat livet och i sin verksamhet.
 
BA88 MODERN DESIGN; tel 070 715 58 83; e-post: kontakt@ba88webbdesign.se
Copyright © 2013 BA88 Modern Design ®
All of Life Comes to All With Ease and Joy and Glory
Web Design med feng shui